Actuele waarschuwingen

Weer en gewasbescherming

Achtergrondinformatie

Vraagbaak

Links

Contact

Projectinformatie

 
Vraagbaak/Contact
In deze vraagbaak kunt u vragen stellen over gewasbescherming in de boomteelt. Maar misschien heeft u ook wel tips die voor anderen van belang zijn of opmerkingen over de site. 

Boomkwekerijbedrijven kunnen hun vragen mailen naar w.dorresteijn@dlvplant.nl

Voor algemene vragen of opmerkingen over de site kunt u contact opnemen met:
r.vantol@dlvplant.nl DLV Plant
fons.vankuik@wur.nl PPO Bomen
Deze vraagbaak is alleen bedoeld voor professionele boomkwekers en vaste plantenkwekers. Vragen van particulieren kunnen helaas niet worden behandeld

Veel gestelde vragen (en antwoorden daarop)

Wat kan ik doen om natuurlijke vijanden aan te trekken? Werkt dat ook echt?

In diverse teelten wordt steeds meer ervaring opgedaan met natuurlijke vijanden. Larven van zweefvliegen en lieveheersbeestjes doen zeer nuttig werk bijvoorbeeld. Door selectieve middelen te gebruiken bij de bestrijding van plaaginsecten en door bloemstroken aan te leggen krijgen nuttige roofinsecten een kans. Raadpleeg uw DLV-adviseur of uw leverancier van gewasbeschermingsmiddelen over deze methode. Steeds meer telers gaan over tot deze methode als het even kan. Kijk hier voor meer informatie over deze methode.

Mijn Taxus en Ilex worden helemaal zwart. Wat kan ik hier tegen doen?

Waarschijnlijk zijn de planten aangetast door lange dopluis / schildluis. Deze luizen scheiden veel honingdauw af op naalden, bladeren of takken. Op deze kleverige honingdauw groeien vervolgens roetdauwschimmels. Deze roetdauwschimmels geven de plant een donkere laag.
Voer een bestrijding uit tegen de dopluizen. Het volwassen stadium is moeilijk te bestrijden. Het beste kan worden gespoten als de jonge luizen worden waargenomen.
Tegen roetdauw kan worden gespoten met een breedwerkend schimmelmiddel. Als de luizen zijn bestreden, stopt echter ook de afzetting van honingdauw en zal ook de roetdauw verdwijnen. 

In mijn buxus heb ik de eerste bladvlooien waargenomen. Moet ik nu direct al spuiten of kan ik beter even wachten? 
Waar kan ik het beste mee spuiten Admire, Decis of iets anders?


Het is verstandig nu direct te spuiten. Naarmate de buxusbladvlo langer in het jonge schot zit ontstaat meer komvormig blad en is de bladvlo moeilijker te raken. De jonge bladvlo is nu ook nog minder goed bedekt met die witte wasafscheiding. Naarmate de bladvlo langer in het gewas zit, is hij door deze wasafscheiding ook weer minder goed te raken. Daarom is het raadzaam om nu te spuiten met 10 g Admire + uitvloeier/ 100 l water. Spuit goed veel water zodat het insect goed wordt geraakt. Herhaal de bespuiting na circa 10 dagen als nog jonge bladvlo wordt waargenomen. Lees hier meer. 

Wat is het beste te doen tegen mineervlieg in Betula?

Mineervliegen leggen hun eitjes in het blad. De larven vormen gangen en zijn
lastig te bestrijden. Zodra de eerste gangen zichtbaar zijn, kan een
bestrijding worden uitgevoerd met 20 ml of 8 gram deltamethrin (Decis) of
250 ml Asepta NeemAzal-T/S per 100 l water.

Ik heb veel problemen met larven van de gegroefde lapsnuitkever in mijn Taxushoek. Kan ik hiertegen aaltjes inzetten? 

De larven van de gegroefde lapsnuitkever kunnen inderdaad goed worden bestreden met het aaltje Heterorhabdites. Om aaltjes te gebruiken moet er wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Zo moet de bodemtemperatuur minimaal 12oC zijn en de grond moet voldoende vochtig zijn. Toepassing in het najaar werkt goed. Voor toepassing in het voorjaar is de bodemtemperatuur dikwijls te laag. Verschillende fabrikanten verkopen tegenwoordig ook Steinernema kraussei. Dit aaltje werkt volgens fabrikanten al bij lagere temperaturen. De praktijkervaring in Nederland is echter nog gering. 

Ik werk zomers met roofmijten in mijn Skimmia's tegen spint. De laatste jaren krijg ik echter ook steeds meer problemen met bladrollers. Kan ik deze bestrijden zonder dat ik mijn spintroofmijten doodt? 

Ja dat kan. Er kan worden gespoten met het bacteriepreparaat Bacillus thuringiensis (o.a. Turex of XenTari). Dit middel werkt selectief. Het middel wordt op bladeren gespoten. Als de rupsen voldoende bacteriŽn binnenkrijgen gaan ze na korte tijd dood. Jonge rupsen zijn gevoeliger dan oudere rupsen. De werking is het beste bij iets hogere temperaturen.

Naar boven