Actuele waarschuwingen

Weer en gewasbescherming

Achtergrondinformatie

Vraagbaak

Links

Contact

Projectinformatie

 

Projectinformatie

Het project "Waarnemings- en Waarschuwingssysteem" was van 2004 tot en met 2006 een onderdeel van het LNV-programma: Subsidieregeling demonstratie- en kennisoverdrachtprojecten duurzame landbouw.

Vanaf 2007, wordt het project voortgezet met een financiering van het Productschap Tuinbouw en de drie initiatiefnemende organisaties.

 

  • Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BV, Bomen

  • DLV Plant BV

  • de Nederlandse Bond van Boomkwekers

Aangevraagd door:
Stichting Projectbureau voor de Boomkwekerij (SPB)
Postbus 94
3890 CB Bunnik

Uitvoering
DLV Plant BV
Marktgroep Boomteelt
Postbus 7001
6700 CA Wageningen
www.dlv.nl

Operationeel maken en houden van Internetpagina:
PPO Bomen
Postbus 85
2160 AB Lisse
www.ppo.wur.nl

Boomkwekers, verenigd in de Nederlandse Bond van Boomkwekers (NBvB)
Postbus 94
3961 AJ Bunnik
www.nbvb.nl

Het project "Waarnemings- en Waarschuwingssysteem" is een onderdeel van het LNV-programma: Subsidieregeling demonstratie- en kennisoverdrachtprojecten duurzame landbouw.

Bronnen

Alford, David V. 
Pests of ornamental trees, shrubs & flowers
London, 1999, 

DLV Adviesgroep
Gewasbescherming Boomteelt en Vaste Plantenteelt 2007

  
Een zeer nuttig 
naslagwerk

 

 

 

 

 

 

Gewasbeschermingsgids, Wageningen. 
Plantenziektekundige Dienst, 1999. 

Horst, Margareth van der
Plagen in de Boomkwekerij
Boskoop, Boomteeltpraktijkonderzoek, 1998

 

 

 Dit nuttige hulpmiddel 
is nog steeds verkrijgbaar, 
als PPO publicatie 086
Klik hier voor meer informatie.

De bij deze site betrokken organisaties of personen zijn niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen, ontstaan door het gebruik van gegevens die in deze site zijn vermeld.

Naar boven