Actuele waarschuwingen

Weer en gewasbescherming

Achtergrondinformatie

Vraagbaak

Links

Contact

Projectinformatie

  Het optimale spuittijdstip voor het beste resultaat


Kan ik het beste s ochtends of s avonds spuiten? Wat is de invloed van het weer op de werking van mijn bespuiting? Vragen die u zichzelf vast wel eens stelt. En dat is niet voor niets. De weersomstandigheden vr, tijdens en na een bespuiting hebben namelijk grote invloed op het uiteindelijke effect van die bespuiting. Dit heeft enerzijds te maken met de werking van het middel en anderzijds met de invloed van het weer op ziekte, plaag of plant. Door rekening te houden met de weersomstandigheden kan de effectiviteit worden verbeterd. Hieronder een uitgebreid overzicht van handige adviezen. 

Klik hier voor een printversie.

Middelenkeuze
De optimale weersomstandigheden voor een bespuiting zijn afhankelijk van de werking van een gewasbeschermingsmiddel. Maak hier uw keuze voor een spuitadvies. Selecteer de groep. U krijgt dan een lijst te zien met middelen. De middelen staan op alfabetische volgorde. Wanneer meerdere middelen op de markt zijn met dezelfde werkzame stof, wordt eerst de werkzame stof genoemd in het overzicht en daarna de merknaam. 

Zoek zo verder: 

herbiciden (onkruidbestrijders)
fungiciden (schimmelbestrijders)
insecticiden en acariciden (insect- en mijtbestrijders)    

Letten op de weersomstandigheden
Door rekening te houden met de weersomstandigheden kan de effectiviteit van een bespuiting worden verbeterd. Dit blijkt uit ervaringen met het adviessysteem GEWIS (Gewasbescherming En Weer Informatie Systeem). Dit adviessysteem is een hulpmiddel om het optimale spuitmoment te kunnen bepalen.
Met GEWIS is inmiddels veel ervaring opgedaan en is de kennis over het optimale spuittijdstip in relatie tot de weersomstandigheden duidelijk toegenomen. U kunt nu gebruik maken van deze informatie via deze site. Het is daarom een goed hulpmiddel voor iedere ondernemer om het juiste spuitmoment te kunnen bepalen.

Selecteer de groep en selecteer vervolgens het middel in de lijst. De middelen staan op alfabetische volgorde. Wanneer meerdere middelen op de markt zijn met dezelfde werkzame stof, wordt eerst de werkzame stof genoemd in het overzicht en daarna de merknaam. 

Herbiciden
Selecteer het middel in de lijst. Klik op werking en u krijgt advies over de optimale weersomstandigheden.

Wilt u meer achtergrondinformatie over herbiciden klik dan hier.

Herbiciden

  

Werking 

Aramo
2,4-D/MCPA 

Basta200

tepraloxydimAntikiek 
glufosinaat-ammonium 

Grassen 
Groeistoffen
 

Contact

Butisan S 

metazachloor 

Bodem

chloorprofam

Chloor-IPC 

Bodem & Contact 

fenmedifam  

Agrichem Fenmedifam, Luxan Fenmedifam, Betanal 

Contact EC 

Finale SL 14

glufosinaat-ammonium 

Groeistoffen 

Focus Plus

cycloxydim 

Grassen 

Fusilade Max

fluazifop-P-butyl 

Grassen 

glyfosaat 

Agrichem Glyfosaat, Roundup 

Groeistoffen 

Goltix WG 
Kerb

metamitron
propyzamide

Bodem & Contact 
Bodem

linuron 

Afalon Flow, Brabant Linuron Flowable 

Bodem & Contact 

MCPA 

Brabant MCPA, Luxan MCPA 

Groeistoffen 

 

Contact herbiciden
 
Weersomstandigheden vr toepassing Groeizaam weer, goede vochtvoorziening gewenst.
Weeromstandigheden tijdens toepassing Drogend en zonnige weersomstandigheden. Niet toepassen bij scherp (droog en zonnig) weer en bij hoge temperaturen (kans op dampwerking). Gewenst is een temperatuur tussen 10 en 20C.
Ideale toepassingstijdstip s Ochtends van (dauw) opdrogende onkruiden 
Weersomstandigheden n toepassing  
Opmerkingen

Opname gebeurt via het blad.


Contact-EC herbiciden
Weersomstandigheden vr toepassing Groeizaam weer, goede vochtvoorziening gewenst.
Weeromstandigheden tijdens toepassing Het blad dient droog te zijn. Het middel kan worden toegepast vanaf  0 tot en met 20C. 
Ideale toepassingstijdstip Onkruiden in het tweede kiembladstadium
Weersomstandigheden n toepassing Na toepassing dien het minimaal 1 uur droog te blijven.
Opmerkingen Dankzij de EC-formulering wordt het middel snel opgenomen, ook na een periode van langdurige droogte.
De dosering kan variren afhankelijk van de mate van hardheid van het onkruid.

Groeistoffen (Systemische herbiciden)

Weersomstandigheden vr toepassing Groeizaam weer, goede vochtvoorziening gewenst.
Weeromstandigheden tijdens toepassing Bij scherpe weersomstandigheden is de kans op dampwerking aanwezig. Bij warme dagen niet toepassen in een dicht gewas.
Het middel kan worden toegepast vanaf 10
tot en met 25C. 
Ideale toepassingstijdstip Op een van de dauw opdrogend onkruid, wat goed in de groei is.
Weersomstandigheden n toepassing. Na toepassing dient het minimaal 3 uur droog te blijven.
Opmerkingen Focus plus, Fusilade en Aramo zijn middelen specifiek voor grassen.
Hard water beperkt de werking van deze middelen. 
Toevoegen van zwavelzure ammoniak verbetert de werking. 
Aan middelen met de werkzame stof glyfosaat moet een uitvloeier worden toegediend..

Bodemherbiciden
Weersomstandigheden vr toepassing Vochtige bodem
Weeromstandigheden tijdens toepassing Droog weer
Butisan kan in een licht regenbui gespoten worden.
Ideale toepassingstijdstip Vochtige onkruidvrije bodem.
Het middel kan worden toegepast vanaf  8 tot en met 20C. Optimale bodemtemperatuur is van 10 tot en met 16C
Weersomstandigheden n toepassing. Na toepassing dient het minimaal 3 uur droog te blijven.
Opmerkingen

Butisan heeft een matige werking indien het organische stof gehalte van de bodem lager is dan 3 %.
Overvloedige regenval kort na toepassing van Butisan kan leiden tot inspoeling, waardoor gewasschade kan ontstaan.


Bodemherbiciden & Contact

 
Weersomstandigheden vr toepassing Vochtige bodem.
Weeromstandigheden tijdens toepassing Drogend weer
Het middel kan worden toegepast vanaf  3 tot en met 16C. De optimale bodemtemperatuur is van 3 tot en met 10C
Ideale toepassingstijdstip Lichte nachtvorst gevolgd door een koude zonnige dag is optimaal voor de toepassing van Chloor IPC.
Weersomstandigheden n toepassing. Na toepassing dient het minimaal 2 tot 3 uu droog te blijven.r
Opmerkingen

 

Chloor IPC en Afalon kunnen volvelds worden toegepast indien het gewas in rust is
In het groeiseizoen kan Afalon onderdoor gespoten worden
Afalon neemt klein vuil mee


Fungiciden

Selecteer het middel in de lijst. Klik op werking en u krijgt advies over de optimale weersomstandigheden.
Wilt u meer achtergrondinformatie over fungiciden klik dan hier.

Fungiciden

  

Werking 
Aliette WG  fosethyl-aluminium  Systemisch 
Baycor Flow  bitertanol  Systemisch 
captan  diverse merken  Contac
Daconil  chloorthalonil  Contac
Delan Flowable  dithianon  Contact 
Exact
Fenomenal
triadimenol 
Fenomen, fosethyl-aluminium
Systemisch 
Systemisch
Flint 
Folicur
trifloxystrobine 
tebuconazool
Systemisch 
Systemisch
Fubol Gold  metalaxyl/ mancozeb  Systemisch / Contact 
Kenbyo  kresoxim-methyl Systemisch 
mancozeb  diverse merken  Contact 
maneb  diverse merken  Contact 
Moncereen  pencycuron  Contac
Nimrod vloeibaar  bupirimaat  Systemisch EC 
Ortiva  azoxystrobine  Systemisch 
Ridomil Gold  metalaxyl-m  Systemisc
Rovral Aquaflo  iprodion  Contact 
Syllit Flow 450 SC  dodine  Contact 
thiram 
Teldor
TMTD, diverse merken thiram 
fenhexamide
Contact 
Systemisch
Tilt 250 EC  propiconazool  Systemisch EC 
Topsin M vloeibaar  thiofanaat-methyl  Systemisch 
zwavel  diverse merken  Contact 

 

Contactfungicide
Weersomstandigheden vr toepassing  Droge relatief warme omstandigheden waardoor middelen snel kunnen aandrogen 
Weeromstandigheden tijdens toepassing  Droog 

Ideale toepassingstijdstip  Overdag 
Het middel kan worden toegepast vanaf  8 tot en met 25C.
Weersomstandigheden n toepassing  Na toepassing dient het minimaal 1 uur droog te blijven. 
Opmerkingen 

Contactfungiciden leggen een beschermende laag op het blad van de plant, waardoor kiemen van schimmelsporen wordt tegen gegaan.

Tijdens regenrijke periodes of groeirijke periodes deze preventieve bespuitingen regelmatig herhalen.

 

Systemische fungicide op waterbasis

 
Weersomstandigheden vr toepassing  Groeizaam weer, goede vochtvoorziening  

Weeromstandigheden tijdens toepassing  Droog.
Het middel kan worden toegepast vanaf 10 tot en met 20C. 
Ideale toepassingstijdstip   s  Ochtends van een dauw opdrogend gewas.
Weersomstandigheden n toepassing  Na toepassing dient het minimaal 3 uur droog te blijven. 
Opmerkingen 

  

Aliette, Previcur,en Ridomil kunnen tevens als systemische bodemtoepassingen worden gebruikt. Voorwaarde is daarbij wel dat de (pot)grond voldoende vochtig is.
Voeg aan deze middelen op waterbasis een uitvloeier toe.


Systemische fungicide 
op EC
basis

 
Weersomstandigheden vr toepassing  Groeizaam weer, goede vochtvoorziening van de bodem is  gewenst. 
Weeromstandigheden tijdens toepassing  Droog 
Ideale toepassingstijdstip  Het middel kan worden toegepast vanaf 10 tot en met 23C.
Weersomstandigheden n toepassing Na toepassing dient het minimaal 1 uur droog te blijven. 
Opmerkingen 

  

Middelen op basis van EC dringen gemakkelijk het blad binnen.
1 uur na toepassing zijn de middelen regenvast. 


Insecticiden en acariciden:

Selecteer het middel in de lijst. Klik op werking en u krijgt advies over de optimale weersomstandigheden.
Wilt u meer achtergrondinformatie over insecticiden en acariciden klik dan hier. 

Insecticiden en acariciden 

  

  

Werking 

Admire  imidacloprid  Insecticiden  Contact 
Apollo  chlofentezine Acariciden  Contact 
Bacillus thuringiensis
Calypso

Cantac
Carex
Turex, XenTari WG

thiacloprid  
acequinocyl
pyridaben 
Insecticiden

Insecticiden
Acariciden 
Acariciden 
Contac

Contact
Contact
Contact
deltamethrin  Decis Flow, Deltamethrin  Insecticiden  Pyrethroiden 
Dimilin  diflubenzuron  Insecticiden  Contac
Envidor  spirodiclofen  Acariciden  Contact 
Floramite
Gazelle 
bifenazate 
acetamiprid 
Acariciden 
Insecticiden
Contact 
Contact 
Masai 25 WG  tebufenpyrad  Acariciden  Contact 
Milbeknock
Neemazal
milbemectin 
azadirachtine
Acariciden 
Insecticiden
Contact
Contact
Nissorun  hexythiazox  Acariciden  Contac
Nomolt  teflubenzuron  Insecticiden  Contact 
pirimicarb 
Plenum
Runner
Pirimor, Agr Pir 
pymetrozine
methoxyfenozide
Insecticiden 
Insecticiden 
Insecticiden 
Contact 
Contact
Contact
Spruzit vloeibaar 
Steward
pyrethrinen 
indoxacarb
Insecticiden 
Insecticiden 
Contact 
Contact
Torque L  fenbutatinoxide  Acariciden Contact 
         

 

Insecticiden Contact 
(Niet pyrethroide
)
Weersomstandigheden vr toepassing  Droog gewas 
Groeizaam weer, goede vochtvoorziening  
Weeromstandigheden tijdens toepassing  s  Avonds, bij relatief hoge temperaturen zijn de insecten het actiefst. 
Ideale toepassingstijdstip  Het middel kan worden toegepast vanaf  15 tot en met 27C.
Weersomstandigheden n toepassing Na toepassing dient het minimaal 1 uur droog te blijven. 
Opmerkingen: 

  

Pas Pirimor toe bij temperaturen boven de 20C. 
Admire heeft een lokaal systemische werking en wordt dus in beperkte mate door de plant getransporteerd  

Insecticiden: Pyrethroide met contactwerking 

Weersomstandigheden vr toepassing  Groeizaam weer, goede vochtvoorziening  
Weeromstandigheden tijdens toepassing  Droog, bij niet al te hoge temperaturen. 
Ideale toepassingstijdstip  s  Avonds, bij relatief hoge temperaturen zijn de insecten het actiefst.
Het middel kan worden toegepast vanaf  8tot en met 22C. Gewastemperatuur optimum: 10-15C
Weersomstandigheden n toepassing  Na toepassing dient het minimaal 3 uur droog te blijven. 
Opmerkingen:  Decis heeft bij lagere temperaturen een nawerking van 2-3 weken. 
Bij hogere temperaturen (> 20C) is de nawerking 4-5 dagen.
 

Acariciden

 
Weersomstandigheden vr toepassing  Groeizaam weer, goede vochtvoorziening  
Weeromstandigheden tijdens toepassing  Relatief hoge temperatuur met relatief hoge RV 
Ideale toepassingstijdstip  s  Avonds, bij hoge plantemperaturen zijn de mijten het actiefst. Het middel kan worden toegepast vanaf 15 tot en met 27C. 
Weersomstandigheden n toepassing  Na toepassing dient het minimaal 2 uur droog te blijven.
Opmerkingen 

Blad aan de onderzijde goed raken.
Spuit met voldoende vloeistof per ha.
Toevoegen van een uitvloeier verbetert de werking.


Achtergrondinformatie

Herbiciden

Bodemherbiciden voorkomen dat zaadonkruiden kiemen. Tijdens het spuiten van bodemherbiciden is het van belang dat de grond vochtig is, in ieder geval de bovenste laag. Dit is nodig om een goede horizontale verspreiding te krijgen. Sommige bodemherbiciden worden daarom tijdens een lichte regenbui gespoten. Dit zorgt er gelijk voor dat het middel van het gewas loopt en er minder kans is op schade. Flinke regenbuien net na een toepassing zijn uit den boze. De middelen spoelen dan te diep uit naar de wortels van het cultuurgewas, waardoor ze direct of later een gevaar vormen op schade. 

Contactmiddelen kunnen het beste worden gespoten na een periode met vochtig weer en groeizaam weer. Het onkruid is dan zachter. Regen werkt ongunstig, omdat het middel voortijdig van het blad spoelt. Het ene contactherbicide dringt echter sneller de plant binnen dan de ander. 

Systemische middelen als Roundup verlangen groeizaam weer. De plant moet voldoende tijd krijgen het middel op te nemen (zie systemische fungiciden). Deze middelen grijpen vaak in op specifieke processen van de plant zoals bijvoorbeeld de fotosynthese, eiwitsynthese of ademhaling. Veel zonlicht en goede groeiomstandigheden in de dagen na toepassing van een middel zorgen voor een actieve plant, en daarmee voor een goede, snelle werking van de middelen.Met warm scherp weer verbrandt het onkruid boven de grond wel maar is de doding van de wortel minimaal. 

Fungiciden

Schimmelziekten worden bestreden met fungiciden. Globaal is onderscheid te maken in contact fungiciden en systemische fungiciden.

Contactfungiciden hebben over het algemeen een brede werking. Ze voorkomen dat schimmelsporen het blad binnendringen. Voor een goede werking is een goede bedekking van het blad van belang. Niet geraakte delen of en plantendelen die na een bespuiting zijn aangegroeid, zijn niet beschermd.
Gewasbeschermingsmiddelen met een contactwerking moeten goed kunnen aandrogen aan het blad. Het is daarom allereerst van belang dat het bladoppervlak droog is bij een bespuiting. Dit geldt overigens voor de meeste gewasbeschermingsmiddelen. Als het blad namelijk niet droog is, druipt de spuitvloeistof gemakkelijk van het blad af.
Na het toepassen van contactmiddelen moet het enige tijd drogend weer zijn zodat de spuitvloeistof kan verdampen en het middel daarna kan hechten op het bladoppervlak. Over het algemeen is de kans op verbranding door contactfungiciden klein, maar spuit nooit bij erg scherp (droog en zonnig) weer.

Systemische middelen worden opgenomen door de plant en in de plant getransporteerd. Schimmeldraden die de plant proberen binnen te dringen worden gedood.
De bladhuid speelt een belangrijke rol bij de opname van de meeste gewasbeschermingsmiddelen. Deze bladhuid ontwikkelt zich tot een dikke wasachtige beschermlaag tijdens droog, schraal weer met vele zonnige perioden. De afzetting van was bovenop de bladhuid neemt in zon periode snel toe (afharding). De plant beschermt zich hier als het ware mee.
De dikte van de waslaag is van groot belang voor met name de opname van gewasbeschermingsmiddelen op basis van waterachtige formuleringen. Net als dat vet (was) water afstoot, is de opname van waterachtige gewasbeschermingsmiddelen namelijk moeilijker tijdens perioden met veel wasafzetting. 

Tijdens perioden met regenachtig en groeizaam weer groeit het blad hard en wordt de waslaag van de plant weer snel dunner. Ook de spons in de bladhuid wordt vochtig. De opname van bestrijdingsmiddelen is tijdens of kort na deze periode erg gemakkelijk. Dit kan soms echter ook te snel gaan. In de praktijk is wel zichtbaar dat na een periode met groeizaam weer eerder schade ontstaat.
De ontwikkeling van de bladhuid speelt met name een rol voor waterachtige formuleringen. Een formulering is een combinatie van werkzame stoffen en hulpstoffen van een gewasbeschermingsmiddel zodat deze goed en werkzaam kan worden verspreid. De meeste werkzame stoffen worden in waterachtige verbindingen opgelost. Andere zijn opgelost in olieachtige stoffen. Deze hebben vaak een witte melkachtige kleur. Middelen op oliebasis (EC formuleringen) dringen vele malen makkelijker door een bladhuid heen dan middelen op waterbasis. Deze middelen lossen de waslaag van de plant min of meer op, vergelijkbaar met vet en zeep. Daarmee is de kans op schade aan de plant na een bespuiting met middelen op oliebasis over het algemeen ook groter. Het aantal EC formuleringen neemt echter af. Doordat deze middelen ook sneller de huid van de toepasser binnendringen, zijn ze schadelijker.

Tijdens en na een bespuiting hebben systemische middelen enige tijd vochtige omstandigheden en groeizaam weer nodig. Als de luchtvochtigheid relatief hoog is, krijgt de plant voldoende tijd voor een goede opname. Droogt de spuitvloeistof t snel op, dan wordt er onvoldoende van het middel door het blad opgenomen en valt de werking van het middel (sterk) tegen. Na opname dient het middel verspreid te worden binnen de plant. Groeizaam weer kort na toepassen bevordert het transport door de plant.

Insecticiden en acariciden

Spintbestrijdingsmiddelen worden acariciden genoemd. Alle middelen werken op basis van contactwerking.
Insecticiden kunnen worden onderverdeeld in contact- en systemische middelen. 
Bij contact-insecticiden beperkt de werking van het middel zich tot de buitenkant van de plant. Het insect kan het middel doden via contactwerking met de huid, via vraat of via ademhaling. Over het algemeen is de werking beter als de temperatuur tijdens en na toepassing hoger is. Dit heeft te maken met de dampwerking van het middel en de activiteit van het insect. Met warm weer is echter ook de kans op schade groter. Het eind van de middag of begin van de avond is daarom een geschikt moment om te spuiten.
Sommige insecticiden zoals de pyrethroden werken juist beter als de temperaturen lager zijn. Voor alle insecticiden geldt dat teveel of intensieve neerslag binnen 24 uur na toepassing de werking sterk vermindert.
Voor systemische insecticiden geldt eigenlijk hetzelfde als systemische schimmelmiddelen (zie fungiciden). De werking is afhankelijk van de weersomstandigheden en de situatie waarin de plant verkeert. Een goede opname wordt vooral verkregen bij een hogere luchtvochtigheid op het moment van spuiten. Het middel moet de tijd krijgen de plant binnen te dringen. Het transport van het middel is beter naarmate de groeiomstandigheden beter zijn. Er zijn op dit moment geen insecticiden toegelaten met een systemische werking. Admire werkt alleen plaatselijk systemisch, dat wil zeggen dat het middel zich niet door de gehele plant verdeelt. 

GEWIS

GEWIS is een afkorting voor Gewasbescherming En Weer Informatie Systeem. Het is een adviessysteem dat dient als hulpmiddel om het optimale moment voor een bespuiting te bepalen. 
Het systeem bestaat uit het computerprogramma GEWIS en een weerstation dat ergens tussen het gewas staat.
Het weerstation meet continu het microklimaat in het gewas en registreert de waarden per uur. Gewas- en bodemtemperatuur, luchtvochtigheid in het gewas, neerslag en windsnelheid van de afgelopen dagen zijn van grote invloed op de toestand waarin de plant verkeert tijdens het spuiten (afgehard of niet afgehard, blad droog of nat etc). Vanuit het GEWIS programma op de computer worden per modem de gegevens van het weerstation opgehaald. In GEWIS kan een boomkweker deze agrarische weersgegevens in grafiekvorm bekijken. 
In de computer zijn per middel de verschillende processen vastgelegd die van belang zijn voor een goede werking. Wanneer een kweker een bespuiting wil uitvoeren worden de weersgegevens en verwachtingen van het dichtst bijzijnde weerstation ingelezen in de computer. De kweker kiest vervolgens met welk middel hij wil spuiten. Aan de hand van de weersgegevens maakt het computerprogramma vervolgens een berekening van het relatieve effect van een bespuiting op een bepaald moment. Dit resulteert in een bepaalde score die in de vorm van een grafiek wordt getoond. Naarmate de score hoger is, is het betreffende spuitijdstip geschikter om te spuiten.

Figuur: 
Voor de werking van Kenbyo spelen verschillende processen een rol. De computer maakt een berekening door alle processen met de gewenste weersomstandigheden te vergelijken. Het resultaat verschijnt in een grafiekvorm. Ieder balkje is 1 uur. Hoe hoger het balkje hoe beter het effect van de bespuiting. Een waarde van 2 is goed en een waarde van minder dan 1 is onvoldoende.


Kwekers kunnen het programma zelf aanschaffen of een abonnement nemen op de GEWIS-fax. Zij ontvangen dan gedurende het seizoen meerdere keren per week een overzicht van de belangrijkste middelen en een spuitadvies. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met DLV Plant: 0411- 65 25 25.

Disclaimer

Voor actuele informatie over de toelating en toepassing van gewasbeschermingmiddelen verwijzen wij u naar het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (www.ctb.agro.nl). 

De informatie opgenomen op deze website wordt periodiek geactualiseerd. Hierbij wordt gestreefd naar het zo spoedig mogelijk verwerken van mutaties. De datum van laatste mutatie vindt u terug in de bovenbalk van elk scherm evenals de verwachte datum voor de volgende update. Voor de actualisatie van de site wordt gebruik gemaakt van de gegevens en de mutaties die door het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden worden gepubliceerd. Hoewel de makers van Gezondeboomteelt.nl daarop de nodige controles uitvoert en daarbij de uiterste zorgvuldigheid in acht neemt, kan Gezondeboomteelt.nl inhoudelijk voor de juistheid van de gegevens geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. 
Gezondeboomteelt.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid bij foutief gebruik.
Lees voor gebruik altijd eerst het etiket! 

Indien u vragen of suggesties heeft kunt u deze zenden aan avdijk@nbvb.nl

Naar boven