Onkruid bestrijding in de aanplant van kerstbomen

0
641
Onkruid bestrijding in de aanplant van kerstbomen

Het beste seizoen om kerstbomen te planten is in het najaar. Dit heeft te maken met bodemtemperatuur, hogere kans op neerslag maar ook met een lagere onkruiddruk. De oorzaak van een lagere onkruiddruk in het najaar is een technisch verhaal en laten we buiten beschouwing. Onkruid in de aanplant van kerstbomen is belangrijk, maar vaak erg lastig om te bestrijden. De onkruiden kunnen de groeisnelheid bij jonge kerstbomen sterk vertragen, maar ze kunnen ook de vorm van oudere bodem beïnvloeden.

Doordat er bij het aanplanten nog behoorlijk wat ruimte is tussen de kerstbomen is het een soort toevluchtsoord voor insecten en ontstaat er in deze tussenruimte een soort microklimaat waar ziekten van houden. Daarnaast ziet het erg niet verzorgd uit, en staan ze het knippen, sproeien en oogsten gewoon in de weg. Een goede onkruidstrategie bedenken voor het moment van de aanplant is essentieel! Breng het plantgebied in kaart voor de verschillende hoogtes, drainage en grondsoort. Breng op hetzelfde moment hetzelfde gebied in kaart voor het aanwezige onkruid. Let op of je zomer, winter of meerjarige onkruiden hebt, want deze informatie helpt je bij het plannen je onkruidbestrijding en welke gewasbeschermingsmiddelen effectief zijn. Misschien is zelfs mechanische onkruidbestrijding voldoende. Richt je met name of onkruid dat waarschijnlijk problemen zal opleveren. Houtachtige vaste planten zijn onkruidtype om erg goed om op te letten.
Daarnaast is het van belang om in kaart te brengen hoe vruchtbaar de grond is. Hiervoor kun je grondmonsters laten nemen om te bepalen hoeveel voedingsstoffen je moet aanbrengen. Door bijvoorbeeld voedingsstoffen in de rijen toe te passen in plaats van volvelds uit te strooien, worden deze beter beschikbaar voor de kerstbomen en minder voor het onkruid tussen de rij. Daarnaast zorgt het ervoor dat je kerstbomen sneller groeien en hierdoor sneller tegen het onkruid kunnen concurreren. Zelfs een kerstboomsoort kan helpen bij het bestrijden van schade door onkruid. 

Een kerstboomsoort die het beste past bij de grondsoort en type grond, zal sneller groeien en hiermee sneller het onkruid de baas zijn. Daarnaast zijn bomen die onder stressvolle omstandigheden worden gekweekt sneller vatbaar voor plagen, ziekten en groeien uiteindelijk trager. Uiteindelijk zullen ze bij een consument ook sneller de naalden laten vallen. Zowel het materiaal voor chemische gewasbescherming als mechanische onkruidbestrijding zal tussen de rijen of misschien tussen de bomen in de rij plaats moeten vinden. Controleer of het spuitmiddel geschikt zou zijn voor het onkruid ook toepasbaar is voor het soort kerstboom, locatie en bodemgesteldheid. Ook gelabelde herbicide kunnen schade veroorzaken, met name jonge aanplant is hiervoor erg gevoelig! Hou hierbij ook de weersvoorspelling in de gaten. Vaak wordt er bij een herbicide ook een advies gegeven bij welk weertype deze kan worden gebruikt.

Informatie over toegelaten herbiciden zijn altijd te vinden op de site van het CTGB. Daarnaast kan het bedrijf waar u de gewasbeschermingsmiddelen koopt u ook van advies voorzien.

Let op: voor het merendeel van de spuitmiddelen heeft u een spuitlicentie nodig.

Op dit moment zijn er enkele kerstbomentelers bezig, waaronder kerstboomthuisgeleverd.nl, met verschillende biologische oplossingen (zowel natuurlijke insecten als schimmelsoorten) waarmee proeven worden gedaan of deze oplossingen het onkruid succesvol kunnen bestrijden.