woensdag, juni 23, 2021
Kersbomen op de juiste manier snoeien is niet gemakkelijk, dus maak de juiste keuzes bij het snoeien van de boom. Normaal gesproken is een deel van de charme van een kerstboom dat het meestal...
Over de teelt van kerstbomen is niet zoveel informatie bekend. Vanuit het productschap Tuinbouw zijn er wel teeltbeschrijvingen bekend, maar die zijn vaak niet digitaal te raadplegen.Uit Duitsland is er meer informatie bekend.Voor een goede groei van...