Home
Actuele
waarschuwingen
Weer-
en gewasbescherming
Achtergrondinformatie
ziekten en plagen
Gewasbeschermings-
plan
Natuurlijke
vijanden
Onderzoek
Links
Vraagbaak en
contact
Projectinformatie
 

actuele waarschuwingen

ziekten, plagen
en onkruiden

handige
hulpmiddelen

waarschuwings-
modellen
 

meer informatie


Welkom op de site van Gezonde Boomteelt

Gezamenlijk werken aan een gezonde sector

Nieuw

en verder:

 • Steeds actuele informatie over aantastingen
 • Verantwoorde en effectieve aanpak
 • Tips over registratie en toepassing
 • Formulier gewasbeschermingsplan

 

Nuttige filmpjes

 • Bekijk hier een filmpje over het uitzetten van roofmijten
 • Bekijk hier  een filmpje over de juiste keuze van bladluismiddelen
 • Bekijk hier een filmpje over  de ge´ntegreerde bestrijding van trips
 • Bekijk hier een filmpje over driftarm spuiten in laanbomen

   

   

Tips & waarschuwingsmail

 • Handige tips en formulieren om te downloaden; kijk hier  
 • Abonneer u op waarschuwingsmail; stuur hier uw verzoek om ge´nformeerd te blijven (vermeld bij het onderwerp waarschuwingsmail)
 

 

1. Preventie
2. Waarnemen
3. Niet-chemische bestrijding
4. Chemische bestrijding

Milieueffectenkaart (MEK)

Gebruik de milieueffectenkaarten

 
Tijdig waarnemen + voorkomen = beheersen

Disclaimer

Voor actuele informatie over de toelating en toepassing van gewasbeschermingmiddelen verwijzen wij u naar het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden www.ctb.agro.nl

De informatie opgenomen op deze website wordt periodiek geactualiseerd. Hierbij wordt gestreefd naar het zo spoedig mogelijk verwerken van mutaties.  Hoewel de makers van Gezondeboomteelt.nl daarop de nodige controles uitvoert en daarbij de uiterste zorgvuldigheid in acht neemt, kan Gezondeboomteelt.nl inhoudelijk voor de juistheid van de gegevens geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. 

Indien u vragen of suggesties heeft kunt u deze zenden aan
avdijk@nbvb.nl